Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

Najbliższy zjazd

30 maja – 1 czerwca 2014 r.

Plan zajęć 11

info_nie

 

Projekt pn. "E-administracja, E-szkoła -€“ wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej
oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku"
 
 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013